top of page
Search
  • Gothenburg Megagames

Om scenariot i Crisis in Elysium


Det är tidigt 2100-tal. Mars har varit koloniserat i över femtio år och är nu hem för nästan två miljoner människor. De första försöken att terraformera planeten pågår, men trots detta står världen på gränsen till inbördeskrig och alla framgångar hotar att bli tillintetgjorda. Efter år av ökad misstro och våld samlas nu radikala grupper och revolutionärer i planetens huvudstad Elysium. Var och en av grupperna driver sin egen agenda kring Mars framtid. Det hela spänner mellan ett vackert oberoende Mars fritt från terraformering och ett anarko-kommunistiskt paradis. Varje gruppering kämpar för att vinna över befolkningen på sin sida och tysta sina rivaler med politisk retorik och, vid behov, våld. Samtidigt värnar de mäktigaste regeringarna på Jorden om att behålla kontrollen över kolonin och har placerat militära trupper för att försäkra sig om att de kan behålla sitt inflytande även om kaos bryter ut och att inget inflytande går till vare sig rivaler eller radikaler. För tillfället begränsas dessa trupper av rådande ”rules of engagement” och strikt definierade uppgifter, men om våldet trappas upp är det troligt att regeringarna på jorden är beredda på att släppa på restriktionerna och tillåta större handlingsfrihet för sina trupper på Mars. Mitt i allt detta kaos sitter the Martian Colonial Authority (MCA) med uppgiften att bibehålla fred och hitta en långsiktigt hållbar lösning. De dras med en allt mer korrupt och brutal polisstyrka, bristande auktoritet och det skadliga inflytande från så kallade ”lojala” radikala grupper. Spänningarna mellan grupperna har eskalerat i månader och för bara några dagar sedan genomfördes ett stort bombdåd mot Elysiums Space Port. Hundratals anställda vid MCA och Jordens regeringar dödades vid dådet och flera dussin skepp totalförstördes. Ingen vet vem som låg bakom dådet och ingen av de större grupperna har tagit på sig ansvaret. Regeringarna säger att alla grupperingar på Mars är lika skyldiga och de radikala grupperna är mer än redo att utnyttja instabiliteten. Elysium, och hela Mars, är just nu en krutdurk - bara ett ynka steg från fullskaligt inbördeskrig.


124 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page